PDF: Przycinanie

Przykład:

Mamy pdfa z projektem okładki jakiejś publikacji. Publikacja jest w formacie ~A4, więc PDF z okładką ma rozmiar ~A3 w poziomie. Przy wydruku Acrobat Readerem na drukarce A4 pojawia się problem, strony projektu są ok, bo mieszczą się na A4, ale okładka już nie.

Postępowanie:

Proponuję PDFEdit (linux). Pod Debianem/Ubuntu:

apt-get install pdfedit

Należy otworzyć PDF który chcemy zmienić.

Menu Page->Edit Page Metrics

Szerokość podaną w polu Right bottom corner,  X position (cm) dzielimy na pół i podmieniamy. Dzięki temu powinniśmy otrzymać przyciętą stronę z widoczną jedynie lewą połową. Jeśli coś się nie zgadza można wrócić do okna Edit Page Metrics i poprawić, strona nie jest przycinana permanentnie. Zapisujemy i lewa część już jest zrobiona. W tym miejscu uwaga: nie wiedzieć czemu PDFEdit nie ma funkcji Save As, dlatego zapisuje oryginalny plik, więc warto mieć kopię. Jednak jak już nadmieniłem, treść w przyciętym pliku jest jedynie zamaskowana i nawet po zapisaniu można przywrócić wymiary i treści oryginalne.

Analogicznie postępujemy z prawą stroną, z tym, że tu w oknie Edit Page Metrics pozycję Right bottom corner,  X position (cm) zostawiamy bez zmian (czyli na wartości strony oryginalnej, nieprzyciętej. W polu Left upper corner, y position (cm) wpisujemy wartość Right bottom corner,  X position (cm) znów podzieloną przez 2. Jeśli trzeba wprowadzamy korektę i zapis.

Podsumowanie:

Otrzymujemy dwa pliki, z rozdzielonymi stronami.

Gdyby zdarzyło się, że PDFEdit wywali komunikat w oknie logów

Warning: This document is linearized PDF!

przed przycinaniem trzeba go przekształcić za pomocą Tools->Delinearize.