Emulacja kółka środkowym przyciskiem myszy (Lenovo, Trackpoint)

xinput list

znaleźć właściwe urządzenie

xinput --list-props 'DualPoint Stick'

odnaleźć właściwe propsy

xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation' 1
xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation Button' 2

jeśli działa dopisać do programów startowych mate jako:

xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation' 1 && xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation Button' 2

Samsung CLP-500 + Debian Sid: SpliX Cannot execute pstoraster

Komunikat z error_log CUPSA:

SpliX Cannot execute pstoraster (2)

Potrzebne paczki: ghostscript, ghostscript-cups, splix.

Problem w tym, ze ghostscript-cups od wydania 1.5.0-5 (Sid) nie zawiera pstoraster. Trzeba:

ln -s /usr/lib/cups/filter/gstoraster /usr/lib/cups/filter/pstoraster

have fun!