Emulacja kółka środkowym przyciskiem myszy (Lenovo, Trackpoint)

xinput list

znaleźć właściwe urządzenie

xinput --list-props 'DualPoint Stick'

odnaleźć właściwe propsy

xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation' 1
xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation Button' 2

jeśli działa dopisać do programów startowych mate jako:

xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation' 1 && xinput --set-prop 'DualPoint Stick' 'Evdev Wheel Emulation Button' 2

Kompilacja Slic3r

Zależności wg

https://github.com/alexrj/Slic3r/wiki/Running-Slic3r-from-git-on-GNU-Linux#installing-prerequsites

Dodatkowo dla GUI: libopengl-perl

potem:

mkdir Slic3r-prusa
cd Slic3r-prusa
git clone https://github.com/prusa3d/Slic3r.git
cd Slic3r
perl Build.PL
export SLIC3R_STATIC=1
perl Build.PL --gui

uruchamianie przez:

perl slic3r.pl --gui

w celu aktualizacji kodu:

git pull
cd Slic3r
perl Build.PL
export SLIC3R_STATIC=1
perl Build.PL --gui

 

Tablet Wacom na jednym monitorze pod linuksem

sprawdzamy jak nazywaja sie monitory ( u mnie DVI-0 i DVI-1):

# xrandr
 Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 1024, maximum 8192 x 8192
 DVI-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
(...)
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected 1280x1024+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
(...)

dzieki temu wiemy o ktory monitor nam chodzi. nastepnie:

# xsetwacom --list devices
Wacom Bamboo1 eraser id: 11 type: ERASER
Wacom Bamboo1 cursor id: 12 type: CURSOR
Wacom Bamboo1 stylus id: 13 type: STYLUS

dzieki temu wiemy jakie mamy nazwy urtzadzen w tablecie. nastepnie:

# xsetwacom --set "Wacom Bamboo1 cursor" "MapToOutput" "DVI-0"
# xsetwacom --set "Wacom Bamboo1 stylus" "MapToOutput" "DVI-0"

w tej chwili (4 rano) nie chce mi sie dociekac czy dziala „cursor” czy „stylus”, wazne ze dziala.

Samsung CLP-500 + Debian Sid: SpliX Cannot execute pstoraster

Komunikat z error_log CUPSA:

SpliX Cannot execute pstoraster (2)

Potrzebne paczki: ghostscript, ghostscript-cups, splix.

Problem w tym, ze ghostscript-cups od wydania 1.5.0-5 (Sid) nie zawiera pstoraster. Trzeba:

ln -s /usr/lib/cups/filter/gstoraster /usr/lib/cups/filter/pstoraster

have fun!